Välkommen till Kyrkomusikerföreningen r.f.

 

AKTUELLT

Ungdomsmusikweekenden UMW hålls 6-8.11 i Åbo på Turun kristillinen opisto

Kyrkodagar och Ålands gospelfestival 13-15.11 på Åland, arrangör KCSA och Mariehamns församling https://evl.fi/kyrkodagarna

Gudstjänster i nätet under coronaepidemin:

https://evl.fi/pressrum/nyheter/-/items/item/30702/Forsamlingarna+firar+gudstjanster+tillsvidare+via+natet#12f114b3

Kyrkans åtgärder och anvisningar om coronaviruset:

https://evl.fi/pressrum/aktuellt-just-nu/coronaviruset#12f114b3

 

2021

Forum för kyrkans musik 11-13.1 i Jakobstad. Närmare info om program ges i början av hösten.

Barnens Sångfest 23-25.4 i Borgå

Kyrkomusikfesten 13-15.5 i Åbo
https://kyrkomusikfesten2020.fi/

Nordiska kyrkomusiksymposiet NKS2020 blir NKS2021 26-29.8.2021.
http://nks2020.fi

Nordisk kyrkosångsfest 25-29.2.2022
http://nksf2022.se

 

CIRKULÄR

Cirkulär 1/2020
https://drive.google.com/file/d/1okPi5gzftoBBLakcwZva9dpYQWXOJ8ug/view

Cirkulär 1/2018

Cirkulär 2/2017
Cirkulär 1/2017

 

EVENEMANG
Kyrkomusikdagar i Borgå 8-10.1.2019
Kantorsdagar i Esbo 6-8.2.2018
Musikutbildningsdagarna 2018 arrangeras av Finlands svenska kyrkosångsförbund 3-5.9 i Helsingfors. Mer info här.

 

ÅRSMÖTET

Årsmöteskallelse
Kyrkomusikerföreningen r.f. håller årsmöte under kyrkomusikdagarna i Borgå
torsdag 10.1.2019 kl. 10.00.
Mötet hålls i Svenska församlingshemmet, Runebergsgatan 24, Borgå.
På mötet behandlas de i föreningens stadgar 10 § nämnda ärenden.


Årsberättelse och bokslut 2017

ANNAT
Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal 2017 och separatavtalen​

Bloggen Nya psalmer "Om det finlandssvenska psalmbokstillägget"
http://nypsalm.wordpress.com/